IF REACH DC (MPF)
IF REACH DC (MPF)
顏色:
NT$ 80,000
download download
更多 IF 相關資訊在 FAQ-IF.
IF
IF REACH DC是結合了REACH絕佳的性能和IF整合性摺疊技術的電動輔助自行車,容易收藏和運輸。IF REACH DC 很適合喜歡露營的你/妳、大學生、都會通勤族,或是任何在尋求新鮮而有趣的移動方式的人。絕佳的性能能夠適應任何的路況。
Open
產品規格
Open
相關配件