top of page
>​
U DESIGN多功能延伸座組

U DESIGN多功能延伸座組

NT$1,480

*台灣含稅價格

U Design多功能延伸座組可與座管束結合,用於水壺架安裝或配件安裝 (不含圖中座管束)

​規格
官方網上商店
bottom of page